Hoeveel vermogensbelasting moet ik betalen?

Het is al jaren vele belastingbetalers een doorn in het oog; de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt. Als je op een spaarrekening maar 0,25% rente krijgt, is het niet eerlijk dat je over datzelfde spaargeld 0,8% vermogensbelasting moet betalen. Het wordt gezien als een straf voor de verantwoordelijke burger die wel netjes spaart en een eigen buffer en vermogen opbouwt.

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2020?

In het belastingjaar 2020 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt.

  • Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 30.846 per persoon (in plaats van € 30.360 in 2019)
  • Het belastingtarief is, net zoals in 2019, variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden. Voor 2020 is het forfaitaire rendement 1,80% waarover 30% belasting dient te worden afgedragen. Dit komt neer op een vermogensbelasting van 0,54% over uw vermogen in 2020. In voorgaande jaren was dit 2019: 0,58% en 2018: 0,61%.
  • Heeft u meer vermogen dan € 103.643? Dan geldt voor het meerdere een tarief van 1,27% en voor eventueel vermogen boven € 1.036.418 een verder verhoogd tarief van 1,60%.
Forfetair rendement Belastingtarief Belasting Vermogen
1,80% 30% 0,54% tot € 103.643
4,22% 30% 1,27% € 103.643 – € 1.036.418
5,33% 30% 1,60% € 1.036.418 en meer

Bron: Consumentenbond Box 3 heffingsvrij vermogen 2020

Rekenvoorbeelden

  • U heeft een partner en samen heeft u een vermogen van € 75.000. U betaalt dan 0,54% x (€ 75.000 -/- € 61.692 =) € 13.308 = € 72 vermogensbelasting.
  • U heeft geen partner en een vermogen van € 150.000. Dan betaalt u 0,54% x € 103.643 + 1,27% x (€ 150.000 -/- € 30.846 -/- € 103.643 =) € 15.511 = € 757 vermogensbelasting.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op Vermogensbelasting 2020. En lees onze tips om met deze belasting slim om te gaan.

Tarief vermogensbelasting over de jaren

Het verloop van de vermogensbelasting over de afgelopen jaren is als volgt. Daarbij is gekeken naar een vermogen van € 75.000 met een fiscaal partner, en een vermogen van € 150.000 voor een persoon (zonder fiscaal partner).

Vermogen Belasting 2016 Belasting 2017 Belasting 2018 Belasting 2019 Belasting 2020
vermogen € 75.000 € 314 € 215 € 91 € 83 € 72
vermogen € 150.000 € 1.507 € 1.267 € 1.067 € 1.057 € 757

Tot en met 2021 nog normale vermogensbelasting

Over het belastingjaar 2020 betaalt u een belasting over uw vermogen van zo’n 0,54%. Ook voor het belastingjaar 2021 is het huidige systeem van de vermogensbelasting aan de orde. Per 2022 gaat het systeem van de vermogensbelasting echter wijzigen. De Rijksoverheid heeft haar plannen voor wijziging van de vermogensbelasting aangekondigd, maar deze zijn vooralsnog aangehouden. Reden is dat de nieuwe plannen weliswaar spaarders een flink lagere belasting gaven, maar dat beleggers er fors op achteruit zouden gaan. Het wachten is nu op de aangepaste plannen voor 2022 en verder.

Vermogen

Wat wordt tot het vermogen gerekend? In elk geval wordt 1 januari als stand / peildatum voor het betreffende belastingjaar genomen. Roerende zaken, zoals auto’s, boten en caravan’s, kunstvoorwerpen en het eigen huis worden in elk geval niet tot het vermogen gerekend. Er geldt een algemene vrijstelling per persoon. De hoogte hiervan wordt jaarlijks gewijzigd. Daarnaast is er een extra vrijstelling voor ouderen. En er zijn (beperkt) mogelijkheden voor vrijstelling in het kader van een levensloopregeling.

Artikelen

Vermogensbelasting 2020

In het belastingjaar 2020 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt. Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 30.846 per persoon (in plaats van € 30.360 in 2019) Het belastingtarief is, net zoals in 2019, ...
Verder Lezen

AFM kritisch over nieuwe spaartaks

De nieuwe vermogensbelasting per 2022 leidt tot risicovoller gedrag van consumenten. Dit stelt de AFM in een beoordeling van de nieuwe spaarbelasting die per 1 januari 2022 gaat gelden. De redenatie is helder en duidelijk; consumenten krijgen enerzijds op spaargeld ...
Verder Lezen

Belasting op spaargeld tips

Nederlanders betalen vermogensbelasting over hun vermogen. Of het nu spaargeld of aandelen zijn; je betaalt een vermogensbelasting over je bezittingen. Gelukkig geldt er wel een minimale drempel, die voor 2019 is gesteld op € 30.360,- per persoon. En bijvoorbeeld je ...
Verder Lezen

Geld overmaken

Kan je belasting op je spaargeld voorkomen met geld overmaken? Dus bijvoorbeeld door het geld op 31 december over te maken en dat jij of een ander deze pas op 2 januari op een rekening krijgt? Hoe werkt het als ...
Verder Lezen

Vermogensbelasting 2019

Wat is de vermogensbelasting in 2019? Per 2019 zijn de tarieven van de vermogensrendementsheffing als volgt. Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 30.360 per persoon (in plaats van € 30.000 in 2018) Het belastingtarief is, ...
Verder Lezen

Spaarbelasting fors lager per 2022

Update maart 2021 Onderstaand zijn de plannen van de Rijksoverheid weergegeven voor het wijzigen van de vermogensbelasting per 2022. Deze plannen waren opgesteld in 2019. Deze beleidsvoornemens zijn echter niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gelukkig maar! Reden is dat ...
Verder Lezen

Hoge Raad: Spaarbelasting oneerlijk

Vermogensbelasting onrechtvaardig Een doorbraak en een keerpunt; dat is de bijzondere uitspraak van de Hoge Raad; zij vindt de spaarbelasting ofwel de vermogensrendementsheffing oneerlijk. De Bond voor Belastingbetalers had een rechtspraak aangespannen, en eindelijk is het verlossende woord daar. De ...
Verder Lezen

Tip belastingjaar 2018

Tip voor belastingjaar 2018 In elk geval direct een eindejaarstip voor het belastingjaar 2018. Neem tijdig, voor het eind van 2018, voldoende contant geld op. Nederlanders hebben een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing voor contant geld en waardebonnen van euro 534 ...
Verder Lezen

Vermogensbelasting in 2018

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2018? De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2018. Voor het belastingjaar 2018 gelden er de volgende regels.er geldt een vermogensvrijstelling van € 30.000 ...
Verder Lezen

Verlaging vermogensrendementsheffing in 2018

Verlagingen in petto voor het belastingjaar 2018 Per 2018 zijn de volgende kleine verlagingen gepland. Forfetair rendement omlaag - De hoogte van het tarief is afhankelijk van een forfetair rendement, dat per 2017 meer wordt bepaald op basis van de ...
Verder Lezen

Hoeveel is de vermogensbelasting in 2017?

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2017? De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2017. Voor het belastingjaar 2017 gelden er de volgende regels. er geldt een vermogensvrijstelling van € ...
Verder Lezen

Meer weten?

Lees het actuele nieuws over de vermogensrendementsheffing. En volg onze tips voor het voorkomen van vermogensrendementsheffing in 2020! U kunt verder besparen op uw vaste lasten. Bespaar in 2020 op uw kosten voor energie, verzekeringen en uw
telefoon en internet. Een gemiddelde Nederlander bespaart met overstappen op de zaken met gemak € 1.621 per jaar!

Gevonden op: vermogensrendementsheffing 2020, vermogensbelasting 2020, vrijstelling vermogensbelasting 2020, spaarbelasting 2021, vermogensrendementsheffing 2021, vermogensbelasting 2021, vrijstelling vermogensbelasting 2021, vermogens rendement heffing, verhoging vermogensbelasting, tarief vermogensbelasting

Exit mobile version