Hoeveel vermogensbelasting moet ik betalen?

Het is al jaren vele belastingbetalers een doorn in het oog; de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt. Als je op een spaarrekening maar 0,25% rente krijgt, is het niet eerlijk dat je over datzelfde spaargeld 0,8% vermogensbelasting moet betalen. Het wordt gezien als een straf voor de verantwoordelijke burger die wel netjes spaart en een eigen buffer en vermogen opbouwt.

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2019?

De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2019. Voor het belastingjaar 2019 gelden er de volgende regels.

  • er geldt een vermogensvrijstelling van € 30.360 per persoon (in plaats van € 30.000 in 2018)
  • het tarief wordt variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden, voor 2019 is deze 0,58% (in plaats van 0,61% in 2018 en maar liefst 1,20% in de voorafgaande jaren)
  • bij meer vermogen geldt (mede op basis van rendementen op beleggingen) een verhoogd tarief; boven € 71.650 is deze 1,34% en voor vermogen boven € 989.737 geldt een verder verhoogd tarief van 1,68%.

Forfetair rendement Belastingtarief Belasting Vermogen
1,94% 30% 0,58% tot € 71.650
4,45% 30% 1,34% € 71.651 – € 989.737
5,60% 30% 1,68% € 989.738 en meer

Bron: Belastingdienst vermogen belasting 2019

Rekenvoorbeelden

  • U heeft een partner en heeft samen een vermogen van € 75.000. Dan betaalt u 0,58% x (€ 75.000 -/- € 60.720 =) € 14.280 = € 83 vermogensbelasting.
  • U heeft geen partner en heeft een vermogen van € 150.000. Dan betaalt u 0,58% x € 71.650 + 1,34% x (€ 150.000 -/- € 30.360 -/- € 71.650 =) € 47.990 = € 1.057 vermogensbelasting.

Kijk voor meer informatie op Vermogensbelasting 2019. Lees onze tips om met deze belasting slim om te gaan.

Spaarbelasting per 2022 fors lager, of toch niet?

Let op; het nieuws van september 2019 dat de vermogensbelasting omlaag gaat, is misleidend. Dit geldt alleen voor sparen. Voor beleggen gaat de belasting juist omhoog!
De belasting op vermogen gaat flink omlaag, zo lijkt het. De overheid gaat de belasting op sparen fors verlagen. Veel media roepen nu juichend dat spaarders tot € 400.000 geen belasting hoeven te betalen. Wat een misleidende informatie van de Rijksoverheid is dit! Want er wordt niet bij verteld dat de belasting op andere vormen van vermogensbehoud fors hoger wordt. Betaalde u in voorgaande jaren 1,2% over uw beleggingen, in het nieuwe plan wordt dit 1,8%. De vermogensrendementsheffing op verstandige manieren van vermogensbehoud zoals obligaties, vastgoed en beleggingen wordt daarmee dus 50% hoger?! Dat hakt er flink in. En daarmee verhindert de Rijksoverheid dus dat wordt geïnvesteerd in de economie. Wij zijn benieuwd in hoeverre de media deze nuance begrijpen en meenemen in hun verslaggeving. Lees meer in ons artikel over de verlaging van de vermogensrendementsheffing per 2022.

Tarief vermogensbelasting over de jaren

Het verloop van de vermogensbelasting over de afgelopen jaren is als volgt. Daarbij is gekeken naar een vermogen van € 75.000 met een fiscaal partner, en een vermogen van € 150.000 voor een persoon (zonder fiscaal partner).

Vermogen Belasting 2016 Belasting 2017 Belasting 2018 Belasting 2019
vermogen € 75.000 € 314 € 215 € 91 € 83
vermogen € 150.000 € 1.507 € 1.267 € 1.067 € 1.057

Tarief vermogensrendementsheffing 2019

Vermogen

Wat wordt tot het vermogen gerekend? In elk geval wordt 1 januari als stand / peildatum voor het betreffende belastingjaar genomen. Roerende zaken, zoals auto’s, boten en caravan’s, kunstvoorwerpen en het eigen huis worden in elk geval niet tot het vermogen gerekend. Er geldt een algemene vrijstelling per persoon. De hoogte hiervan wordt jaarlijks gewijzigd. Daarnaast is er een extra vrijstelling voor ouderen. En er zijn (beperkt) mogelijkheden voor vrijstelling in het kader van een levensloopregeling.

Meer weten?

Lees het actuele nieuws over de vermogensrendementsheffing. En volg onze tips voor het voorkomen van vermogensrendementsheffing in 2020! U kunt verder besparen op uw vaste lasten. Bespaar in 2020 op uw kosten voor energie, verzekeringen en uw
telefoon en internet. Een gemiddelde Nederlander bespaart met overstappen op de zaken met gemak € 1.621 per jaar!
Gevonden op: vermogensrendementsheffing 2022, vermogensbelasting 2022, vrijstelling vermogensbelasting 2019, spaarbelasting 2022, vermogens rendement heffing, verhoging vermogensbelasting, tarief vermogensbelasting