Hoeveel vermogensbelasting moet ik betalen?

Vermogensbelasting oneerlijk

spaarbelastingHet is al jaren vele belastingbetalers een doorn in het oog; de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt. Bijvoorbeeld in 2022 haalden beleggers wereldwijd een negatief rendement, maar de Belastingdienst heeft een rendement verzonnen van 5,53% waar vermogensbelasting over moet worden betaald (!). De spaartaks wordt gezien als een straf voor de verantwoordelijke burger die wel netjes spaart en een eigen buffer en vermogen opbouwt.

Hoeveel vermogensbelasting in 2022?

In het belastingjaar 2022 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt:

  • Heffingsvrijvermogen van € 50.650 per persoon
  • Nieuwe rekenmethode, waarbij voor de daadwerkelijke vermogensbestanddelen sparen en beleggen in de aangifte de respectievelijke forfaitaire rendementen worden gehanteerd
  • Forfaitaire rendement op sparen 0,00% en op beleggen 5,53% (totale onzin, maar goed), waarover 30% belasting wordt belast
  • Uitgaande van gemiddelde mix sparen 33% – beleggen 67% komt dit neer op gemiddelde 1,11% vermogensbelasting over uw vermogen in 2022
  • Verhoogd (progressief) tarief bij meer vermogen vervalt

Vermogensbestandeel Forfetair rendement Belastingtarief Belasting
Sparen 0,00% 30% 0,00%
Beleggen 5,53% 30% 1,66%
Gemiddelde mix *) 1,11%

*) Aangenomen gemiddelde mix sparen 33% – beleggen 67%

Lees hier meer informatie over de vermogensbelasting en rekenvoorbeelden voor 2022.

Nieuwe rekenmethode

Gelukkig krijgt de belastingbetaler ook af en toe gelijk (na jarenlange processen). Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat Nederlanders jarenlang teveel vermogensbelasting hebben betaald. De Belastingdienst heeft daarop nu de boel gerepareerd met een nieuw rekenmethode, waarbij wel naar de werkelijke samenstelling van het vermogen (aandeel sparen versus beleggen) en de daadwerkelijke rendementen wordt gekeken. Daarmee is overigens nog steeds niet de idiote situatie opgelost dat er voor 2022 een forfaitair rendement van 5,53% op beleggen is verzonnen.

Compensatie teveel betaalde spaartaks 2017 – 2020

Over de belastingjaren 2017 – 2020 zijn nog steeds honderdduizenden gedupeerden nog steeds niet gecompenseerd. Sinds november 2022 loopt er een onderzoek van het ministerie van Financiën met belangenorganisaties en de Belastingdienst wie recht heeft op compensatie zonder risico van verjaring. Wilt u dit niet passief afwachten? U kunt zich aanmelden bij de Consumentenbond Spaartaks claim of meewerken aan het VEB-onderzoek box 3.
We houden u de hoogte!

Tarief vermogensbelasting over de jaren

Het verloop van de vermogensbelasting over de afgelopen jaren is als volgt. Daarbij is gekeken naar een vermogen van € 75.000 met een fiscaal partner, en een vermogen van € 150.000 voor een persoon (zonder fiscaal partner).

Vermogen Belasting 2016 Belasting 2017 Belasting 2018 Belasting 2019 Belasting 2020 Belasting 2021 Belasting 2022
vermogen € 75.000 € 314 € 215 € 91 € 83 € 72 € 0 € 0
vermogen € 150.000 € 1.507 € 1.267 € 1.067 € 1.057 € 757 € 980 € 1.103

Vermogensbelasting 2020

Vermogen

Wat wordt tot het vermogen gerekend? In elk geval wordt 1 januari als stand / peildatum voor het betreffende belastingjaar genomen. Roerende zaken, zoals auto’s, boten en caravan’s, kunstvoorwerpen en het eigen huis worden in elk geval niet tot het vermogen gerekend. Er geldt een algemene vrijstelling per persoon. De hoogte hiervan wordt jaarlijks gewijzigd. Daarnaast is er een extra vrijstelling voor ouderen. En er zijn (beperkt) mogelijkheden voor vrijstelling in het kader van een levensloopregeling.

Artikelen

Vermogensbelasting 2022

In het belastingjaar 2022 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt. Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 50.650 per persoon (afgeleid van het verhoogde heffingsvrijvermogen van € 50.000 in 2021) Het belastingtarief wordt bepaald op basis van de nieuwe rekenmethode. Daarbij worden voor de ...

Iedereen, ook niet-bezwaarmakers, recht op spaarbelasting terug?

november 2022 - Nederlands met vermogen hebben in de afgelopen jaren teveel vermogensbelasting betaald. Deze discussie speelt sinds 2019, en eindelijk is eind 2021 door de Hoge Raad onomstotelijk vastgesteld dat de toegepaste vermogensrendementsheffing onrechtmatig is. Sindsdien zit de Nederlandse overheid in zijn maag met deze fout. Begin 2022 zou ...

Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting

Recent heeft de Staatssecretaris aangegeven dat spaarders kans kunnen maken om teveel betaalde spaarbelasting terug te krijgen door het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering van de spaarbelasting. Hieronder geven wij een suggestie en voorbeeld tekst, ofwel een voorbeeldbrief, voor een verzoek tot ambtshalve vermindering van de vermogensbelasting. U ...

Meer weten? Lees het actuele nieuws over de vermogensrendementsheffing.

Gevonden op: vermogensrendementsheffing 2020, vermogensbelasting 2020, vrijstelling vermogensbelasting 2020, spaarbelasting 2021, vermogensrendementsheffing 2021, vermogensbelasting 2021, vrijstelling vermogensbelasting 2021, vermogens rendement heffing, verhoging vermogensbelasting, tarief vermogensbelasting