Vermogensrendementsheffing

Belasting | Vermogen | Tips | Nieuws

Tip voor belastingjaar 2018

In elk geval direct een eindejaarstip voor het belastingjaar 2018. Neem tijdig, voor het eind van 2018, voldoende contant geld op. Nederlanders hebben een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing voor contant geld en waardebonnen van euro 534 per persoon (2019). Dit geldt ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u voor 31 december voldoende contant geld in huis hebt. Ook voor uw kinderen. Als u twee kinderen heeft, kunt u dus eenvoudig euro 2.000 opnemen en thuis contant bewaren. Dat scheelt weer belasting!

Binnenkort plaatsen wij hier de belastingtips voor het belastingjaar 2018.

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2017?

De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2017. Voor het belastingjaar 2017 gelden er de volgende regels.

  • er geldt een vermogensvrijstelling van 25.000 per persoon (in plaats van 21.330 in 2016)
  • het tarief wordt variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden, voor 2017 is deze 0,86% (in plaats van 1,20% in de voorafgaande jaren)
  • bij meer vermogen geldt (mede op basis van rendementen op beleggingen) een verhoogd tarief; boven 75.000 is deze 1,38% en voor vermogen boven 975.000 geldt een verder verhoogd tarief van 1,62%.

Forfetair rendementBelastingtariefVermogensrendementsheffingVermogen
2,871%30%0,86%tot 75.000
4,600%30%1,38% 75.001 - 975.000
5,390%30%1,62% 975.001 en meer

Bron: Belastingdienst

Voorbeelden;

  • U heeft een partner en heeft samen een vermogen van 75.000. Dan betaalt u 0,86% x ( 75.000 -/- 50.000 =) 25.000 = 215 vermogensbelasting.
  • U heeft geen partner en heeft een vermogen van 150.000. Dan betaalt u 0,86% x 50.000 + 1,38% x 75.000 = 1.120 vermogensbelasting.

Verlagingen in petto voor het belastingjaar 2018

Per 2018 zijn de volgende kleine verlagingen gepland.

Forfetair rendement omlaag - De hoogte van het tarief is afhankelijk van een forfetair rendement, dat per 2017 meer wordt bepaald op basis van de werkelijke rentestanden. In 2017 is (voor vermogen tot 75.000) het forfetaire rendement 2,871% (x 30% belasting). Dit forfetaire rendement komt tot stand door een theoretische mix van sparen en beleggen met allerlei rentes, waaronder een gemiddelde spaarrente van 1,30%. In 2018 wordt voor die gemiddelde spaarrente uitgegaan van 0,36% in plaats van 1,30%. Wij schatten de uiteindelijke verlaging van het forfetaire rendement voor 2018 van 2,90% naar 2,25% (x 30% belasting).

Belastingvrije drempel omhoog - Verder gaat het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, het zogenaamde vrijgestelde vermogen, omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Voor mensen met een vermogen boven de 30.000 euro levert dit ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar. Voor mensen met een fiscale partner is het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog. Dus van 50.000 euro naar 60.000 euro.

Wat betekent dit voor u?

Zie hieronder een vergelijking van de belastingheffing in 2016, en de situatie per 1 januari 2017. Het omslagpunt ligt bij een vermogen van 350.000. Daarboven betaalt de spaarzame burger meer belasting, eronder minder.
Heeft u een vermogen van 100.000? Dan betaalt u nu zo'n 688, en in 2017 nog maar 165. Een verlaging van 500! Maar heeft u een vermogen van 500.000, dan betaalt u vanaf 2017 zo'n 300 per jaar meer. In deze berekening is nog niet de verhoging van de belastingvrije drempel (van 25.000 naar 30.000) meegenomen.

tarief vermogensrendementsheffing 2017

20152017
vermogen 349.086 349.086
vrijstelling 42.660 50.000
vermogen tot 1 ton 100.000 100.000
tarief4,0% x 30%2,9% x 30%
belasting tot 1 ton 1.200 870
extra vermogen 206.426 199.086
tarief4,0% x 30%4,7% x 30%
belasting extra vermogen 2.477 2.807
totaal belasting 3.677 3.677

Kortgezegd wordt de belasting op vermogen met deze wijzingen iets eerlijker, omdat de hoogte meer afhangt van het rendement dat belastingbetalers feitelijk kunnen behalen. Het progressieve karakter (minder vermogen, lager tarief) betekent voor de meeste Nederlanders een vooruitgang, behalve voor de meer vermogenden. In feite is de wijziging een nivelleringsmaatregel, waarbij het inkomen nog meer verdeeld wordt. Het is op zijn zachts bijzonder te noemen, dat een dergelijke maatregel onder VVD-bestuur plaatsvindt.
Daarnaast schuilt het gevaar erin, dat de hogere tarieven verder worden verhoogd. De deur staat nu op een kier om nog meer te nivelleren. Verder is opmerkelijk dat van rijkaards wordt verwacht dat zij, vanwege veel vermogen, ook slimmer zullen beleggen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Reeds vele jaren weerstand

Reeds jaren was er flinke weerstand tegen de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt.
Vanaf oktober 2014 laaide de discussie op, of het forfaitair rendement van 4% nog wel realistisch was gezien de ontwikkelingen op de aandelenbeursen en spaarrentes. Spaarders krijgen maar 1,5% rente, waarvan al 1,5% afkalft door inflatie, en als dan ook 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald, dan ontstaat er een negatief rendement voor keurige spaarders. Het kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid om sparen te ontmoedigen?

Deze belasting voelt voor velen als regelrechte diefstal; Er is al belasting betaald bij het inkomen (inkomstenbelasting). En er moet ook al belasting worden betaald bij het uitgeven (BTW) danwel vererven. Waarom moet er dan ook nog eens belasting worden betaald voor het in bezit hebben van vermogen (nota bene uw eigen zuurverdiende geld)? Het wordt gezien als een straf voor de brave burger die wel netjes spaart. Temeer daar het al moeilijk genoeg is om uw vermogen waardevast te houden. U heeft honderd euro in uw portemonnee, en de linkse kliek komt elk jaar even langs om u 1,20 afhandig te maken. Het riekt naar afpersing. U leest hier tips om met deze belasting slim om te gaan.

Met de nieuwe wijziging per 2017 wordt de belasting een stukje rechtvaardiger. Het forfaitaire rendement wordt variabel, en gebaseerd op de rentestanden en rendementen over de afgelopen 5 jaar. Er vallen de nodige vraagtekens te zetten bij de wijziging naar een progressief tarief, waarbij de belasting stijgt naarmate er meer vermogen is. Waarom wordt ook deze belasting een nivelleringsinstrument? Anderzijds valt er iets voor te zeggen dat bij een hoger vermogen, de kansen op meer rendement toenemen.

Vermogen

Wat wordt tot het vermogen gerekend? In elk geval wordt het gemiddelde van een kalenderjaar genomen. Roerende zaken, zoals auto's, boten en caravan's, kunstvoorwerpen en het eigen huis worden in elk geval niet tot het vermogen gerekend. Er geldt een algemene vrijstelling per persoon. De hoogte hiervan wordt jaarlijks gewijzigd. Daarnaast is er een extra vrijstelling voor ouderen. En er zijn (beperkt) mogelijkheden voor vrijstelling in het kader van een levensloopregeling.

Meer weten?

Lees het actuele nieuws over de vermogensrendementsheffing. En volg onze tips voor het voorkomen van vermogensrendementsheffing in 2018!

Bespaartips

U kunt besparen op uw vaste lasten. Bespaar in 2018 op uw kosten voor energie, verzekeringen en uw telefoon en internet. Een gemiddelde Nederlander bespaart met overstappen op de zaken met gemak 1.621 per jaar!

vermogensrendementsheffing 2018, vermogensbelasting 2018, vrijstelling vermogensbelasting 2018,
vermogens rendement heffing, verhoging vermogensbelasting

(C) 2010 - 2018 Vermogensrendementsheffing - vermogensbelasting op uw goeie geld - Over ons - Gebruiksvoorwaarden