Tips

Dit zijn onze tips voor de vermogensrendementsheffing.

Kijk goed op welke wijze u kan blijven binnen de gestelde vrijstellingen. De vrijstelling voor een belastingplichtige wordt jaarlijks vastgesteld en beloopt in de orde van € 30.000 per persoon, en voor een stel dus rond de € 60.000 (voor fiscale partners). Kijk of u bezittingen kan hebben die niet onder het fiscale vermogen vallen. Te denken valt aan roerende zaken en kunstvoorwerpen. Maar ook consumptiegoederen en dergelijke. Wat cash geld opnemen rond de jaarwisseling kan in uw voordeel werken (!). Onderzoek de mogelijkheden van schenkingen of legaten en dergelijke.

Dit zijn zaken die volgens de Belastingdienst niet tot het belaste vermogen behoren:

  • eigen woning
  • roerende zaken, zoals auto’s, boten en caravan
  • levensloopregeling
  • ondernemingsvermogen
  • aandelen en dergelijke behorende tot een aanmerkelijk belang
  • spaarloonregeling
  • belastingvorderingen
  • kunst- en wetenschapsvoorwerpen
  • vorderingen op basis van een erfenis

Meer tips lezen? Wij geven jaarlijks wat adviezen om belasting op je spaargeld te voorkomen.

Of volg de diverse discussies op diverse fora, zoals:
Forum De Beurs: Vermogensrendementsheffing afschaffen
Forum IEX: Vermogensrendementsheffing afschaffen

Nota bene! Het verzwijgen van vermogen of het ontwijken van belasting wordt ten sterkste ontraden; u kunt het maar beter allemaal opgeven. Maar het staat u wel vrij om binnen het redelijke de grenzen van het toelaatbare op te zoeken.