Vermogensrendementsheffing

Belasting | Vermogen | Tips

Tips vermogensrendementsheffing

Dit zijn onze tips voor de vermogensrendementsheffing.

 • Kijk goed op welke wijze u kan blijven binnen de gestelde vrijstellingen. De vrijstelling voor een belastingplichtige is 21.139 in 2013. Voor een gezin is deze 42.278 in 2013 (voor fiscale partners).
 • Kijk of u bezittingen kan hebben die niet onder vermogen vallen. Te denken valt aan roerende zaken en kunstvoorwerpen. Maar ook consumptiegoederen en dergelijke.
 • Wat cash geld opnemen rond de jaarwisseling kan in uw voordeel werken.
 • Onderzoek de mogelijkheden van schenkingen of legaten en dergelijke.

  Dit zijn zaken die volgens de Belastingdienst niet tot het belaste vermogen behoren:

 • eigen woning
 • roerende zaken, zoals auto's, boten en caravan
 • levensloopregeling
 • ondernemingsvermogen
 • aandelen en dergelijke behorende tot een aanmerkelijk belang
 • spaarloonregeling
 • belastingvorderingen
 • kunst- en wetenschapsvoorwerpen
 • vorderingen op basis van een erfenis

  Volg de diverse discussies op diverse fora, zoals:

 • Forum De Beurs: Vermogensrendementsheffing afschaffen
 • Forum IEX: Vermogensrendementsheffing afschaffen

  Nota bene! Het verzwijgen van vermogen of het ontwijken van belasting wordt ten sterkste ontraden; u kunt het maar beter allemaal opgeven. Maar het staat u wel vrij om binnen het redelijke de grenzen van het toelaatbare op te zoeken.

 • (C) 2010 - Vermogensrendementsheffing - vermogensbelasting op uw goeie geld