Rechtvaardig?

Uitspraak Hoge Raad december 2021

In december 2021 is er een totale omslag gekomen, en voor veel spaarders eindelijk gerechtigheid; de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met de wet. Bij het heffen van de spaarbelasting wordt uitgegaan van een vaste verdeling van sparen en beleggen met daarop een forfaitair rendement. De Hoge Raad oordeelt dat daarmee belastingplichtigen worden gediscrimineerd en hun eigendomsrecht wordt aangetast, en daarmee in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Lees meer: Hoge Raad: vermogensbelasting in strijd met de wet, Belastingdienst moet 1 miljoen spaarders terug betalen.

Uitspraak Hoge Raad juni 2019

In juni 2019 heeft er een doorbraak plaatsgevonden; de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vermogensbelasting niet eerlijk is. Eindelijk wordt gehoor gegeven aan de weerstand bij belastingbetalers!

Reeds vele jaren weerstand

Reeds jaren was er flinke weerstand tegen de vermogensrendementsheffing. Veel Nederlanders vinden deze belasting onrechtvaardig, omdat de hoogte van de belasting zich niet verhoudt tot de rendementen op de markt.

Vanaf oktober 2014 laaide de discussie op, of het forfaitair rendement van 4% nog wel realistisch was gezien de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en spaarrentes. Spaarders krijgen maar 1,5% rente, waarvan al 1,5% afkalft door inflatie, en als dan ook 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald, dan ontstaat er een negatief rendement voor keurige spaarders. Het kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid om sparen te ontmoedigen?

Belasting is diefstal

Deze belasting voelt voor velen als regelrechte diefstal; Er is al belasting betaald bij het inkomen (inkomstenbelasting). En er moet ook al belasting worden betaald bij het uitgeven (BTW) danwel vererven. Waarom moet er dan ook nog eens belasting worden betaald voor het in bezit hebben van vermogen (nota bene uw eigen zuurverdiende geld)? Het wordt gezien als een straf voor de brave burger die wel netjes spaart. Temeer daar het al moeilijk genoeg is om uw vermogen waardevast te houden. U heeft honderd euro in uw portemonnee, en de linkse kliek komt elk jaar even langs om u € 1,20 afhandig te maken. Het riekt naar afpersing. U leest hier tips om met deze belasting slim om te gaan.

Iets eerlijker met wijziging forfaitair rendement per 2017

Er is veel bezwaar gemaakt tegen het aangenomen rendement van 4% in de jaren tot en met 2016. Dit is zelfs voorgelegd aan de Hoge Raad.

Met de nieuwe wijziging per 2017 wordt de belasting een stukje rechtvaardiger. Het forfaitaire rendement wordt variabel, en gebaseerd op de rentestanden en rendementen over de afgelopen 5 jaar. Er vallen de nodige vraagtekens te zetten bij de wijziging naar een progressief tarief, waarbij de belasting stijgt naarmate er meer vermogen is. Waarom wordt ook deze belasting een nivelleringsinstrument? Anderzijds valt er iets voor te zeggen dat bij een hoger vermogen, de kansen op meer rendement toenemen.