Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting

Recent heeft de Staatssecretaris aangegeven dat spaarders kans kunnen maken om teveel betaalde spaarbelasting terug te krijgen door het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering van de spaarbelasting. Hieronder geven wij een suggestie en voorbeeld tekst, ofwel een voorbeeldbrief, voor een verzoek tot ambtshalve vermindering van de vermogensbelasting. U kunt online bij de Belastingdienst een verzoek tot vermindering van de box 3 belasting via de website voor 2017, 2018, 2019 en/of 2020 indienen. Dit dient binnen 5 jaar na het betreffende belastingjaar te gebeuren. Gaat het bijvoorbeeld om een aanslag over 2017? Dan moet uw verzoek tot vermindering vóór 31 december 2022 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Belangrijke vraag is hoe je bij het verzoek kan aantonen dat teveel spaarbelasting is betaald. Moet je dan alle afschriften van sparen en beleggen verzamelen en je beleggingsresultaat bewijzen? Wij stellen voor om aan te haken bij de redenatie van het automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’, die geldt voor de 60.000 spaarders. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermogensbestanddelen sparen en beleggen zoals die op de aangifte staan vermeld.

Voorbeeldtekst brief verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik om ambtshalve vermindering voor de aanslag Inkomstenbelasting [jaar@@@] ten name van @@ @@@@ met aanslagnummer @@@ d.d. @@@. De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een uitspraak gedaan dat de vermogensrendementsheffing een schending is van mijn door artikel 1 EP, in samenhang met artikel 14 EVRM, gewaarborgde rechten. Zowel de Rechtbank Noord-Holland op 7 januari 2022, als de Rechtbank Zeeland West-Brabant op 7 april 2022, hebben beslist dat op basis van een verzoek om ambtshalve vermindering rechtsherstel moet plaatsvinden. Het rechtsherstel vindt plaats door te heffen over het werkelijke rendement.

Met betrekking tot de vermogensrendementsheffing heeft de advocaat-generaal (AG) Niessen op 1 november 2021 aan de Hoge Raad geadviseerd dat voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen, de forfaitaire verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen (vermogensmix) niet mag worden toegepast, en voor het overige de regeling wel kan worden gebruikt, namelijk dat de vermogensdelen sparen en beleggen worden belast op basis van de respectievelijke forfaitaire rendementen. De Belastingdienst hanteert dit principe nu voor het automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’ voor de 60.000 spaarders.

In bovenvermelde aanslag heeft u over een box 3 vermogen van € @@@ een voordeel uit sparen en beleggen veronderstelt van € @@@ en een box 3 heffing inkomstenbelasting opgelegd ter grootte van € @@@. Daarbij bent u voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen uitgegaan van een forfaitaire verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen, hetgeen in strijd is met voormeld advies alsmede in strijd is met het door u gehanteerde principe bij het automatisch rechtsherstel. Wanneer wel wordt uitgegaan van de daadwerkelijke verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen, is het voordeel uit sparen en beleggen € @@@ en geldt een heffing ter grootte van € @@@.

Ik verzoek u de aanslag aan te passen op basis van bovenstaande en derhalve te verminderen met € @@@.

Graag verneem ik als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

U kunt vrijelijk gebruik maken van deze voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift voor de box 3 heffing. Voor bovenstaande voorbeeld tekst kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruiken van bovenstaande voorbeeld tekst is geheel voor eigen rekening en risico. Consulteer eerst een deskundige en/of specialist over het betreffende onderwerp, zoals een fiscalist of uw rechtsbijstandverzekering adviseur. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

1 gedachte over “Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *