Vermogensbelasting 2022

In het belastingjaar 2022 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt.

 • Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 50.650 per persoon (afgeleid van het verhoogde heffingsvrijvermogen van € 50.000 in 2021)
 • Het belastingtarief wordt bepaald op basis van de nieuwe rekenmethode. Daarbij worden voor de daadwerkelijke vermogensbestanddelen sparen en beleggen in de aangifte de respectievelijke fictieve rendementen gehanteerd.
 • Voor 2022 is het forfaitaire rendement op sparen 0,00% en op beleggen 5,53% (totale onzin, maar goed), waarover 30% belasting dient te worden afgedragen. Uitgaande van een gemiddelde mix sparen 33% – beleggen 67% komt dit neer op een gemiddelde vermogensbelasting van 1,11% over uw vermogen in 2022. In voorgaande jaren was dit 2021: 0,80%, 2020: 0,54%, 2019: 0,58% en 2018: 0,61%.
 • Er geldt niet meer een verhoogd (progressief) tarief bij meer vermogen.

  Vermogensbestandeel Forfetair rendement Belastingtarief Belasting
  Sparen 0,00% 30% 0,00%
  Beleggen 5,53% 30% 1,66%
  Gemiddelde mix *) 1,11%

  *) Aangenomen gemiddelde mix sparen 33% – beleggen 67%

  Rekenvoorbeelden

  • U heeft een partner en samen heeft u een vermogen van € 75.000. Uw heffingsvrijvermogen is € 101.300. U betaalt dan geen vermogensbelasting.
  • U heeft geen partner en een vermogen van € 150.000. Uw heffingsvrijvermogen is € 50.650. Dan betaalt u gemiddeld 1,11% x € 99.350 = € 1.103 vermogensbelasting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *