Verlaging vermogensrendementsheffing in 2018

Verlagingen in petto voor het belastingjaar 2018

Per 2018 zijn de volgende kleine verlagingen gepland.

Forfetair rendement omlaag – De hoogte van het tarief is afhankelijk van een forfetair rendement, dat per 2017 meer wordt bepaald op basis van de werkelijke rentestanden. In 2017 is (voor vermogen tot € 75.000) het forfetaire rendement 2,871% (x 30% belasting). Dit forfetaire rendement komt tot stand door een theoretische mix van sparen en beleggen met allerlei rentes, waaronder een gemiddelde spaarrente van 1,30%. In 2018 wordt voor die gemiddelde spaarrente uitgegaan van 0,36% in plaats van 1,30%. Wij schatten de uiteindelijke verlaging van het forfetaire rendement voor 2018 van 2,90% naar 2,25% (x 30% belasting).

Belastingvrije drempel omhoog
Verder gaat het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, het zogenaamde vrijgestelde vermogen, omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Voor mensen met een vermogen boven de 30.000 euro levert dit ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar. Voor mensen met een fiscale partner is het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog. Dus van 50.000 euro naar 60.000 euro.
Wat betekent dit voor u?

Zie hieronder een vergelijking van de belastingheffing in 2016, en de situatie per 1 januari 2017. Het omslagpunt ligt bij een vermogen van € 350.000. Daarboven betaalt de spaarzame burger meer belasting, eronder minder. Heeft u een vermogen van € 100.000? Dan betaalt u nu zo’n € 688, en in 2017 nog maar € 165. Een verlaging van € 500! Maar heeft u een vermogen van € 500.000, dan betaalt u vanaf 2017 zo’n € 300 per jaar meer. In deze berekening is nog niet de verhoging van de belastingvrije drempel (van € 25.000 naar € 30.000) meegenomen.

tarief vermogensrendementsheffing 2017

2015 2017
vermogen € 349.086 € 349.086
vrijstelling € 42.660 € 50.000
vermogen tot 1 ton € 100.000 € 100.000
tarief 4,0% x 30% 2,9% x 30%
belasting tot 1 ton € 1.200 € 870
extra vermogen € 206.426 € 199.086
tarief 4,0% x 30% 4,7% x 30%
belasting extra vermogen € 2.477 € 2.807
totaal belasting € 3.677 € 3.677

Kortgezegd wordt de belasting op vermogen met deze wijzingen iets eerlijker, omdat de hoogte meer afhangt van het rendement dat belastingbetalers feitelijk kunnen behalen. Het progressieve karakter (minder vermogen, lager tarief) betekent voor de meeste Nederlanders een vooruitgang, behalve voor de meer vermogenden. In feite is de wijziging een nivelleringsmaatregel, waarbij het inkomen nog meer verdeeld wordt. Het is op zijn zachts bijzonder te noemen, dat een dergelijke maatregel onder VVD-bestuur plaatsvindt.

Daarnaast schuilt het gevaar erin, dat de hogere tarieven verder worden verhoogd. De deur staat nu op een kier om nog meer te nivelleren. Verder is opmerkelijk dat van rijkaards wordt verwacht dat zij, vanwege veel vermogen, ook slimmer zullen beleggen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *