Misschien spaarbelasting terug via ambtshalve vermindering

Wat moeten spaarders, die niet destijds bezwaar hebben gemaakt, doen om hun teveel betaalde vermogensrendementsheffing terug te krijgen? De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat de vermogensrendementsheffing onrechtmatig is, en spaarders al jaren lang teveel spaarbelasting betalen. Helaas oordeelde de Hoge Raad nadien in mei 2022 dat spaarders die niet formeel op tijd bezwaar hebben gemaakt, geen compensatie krijgen. Ook al is het oneerlijk, spaarders die niet tijdig formeel individueel bezwaar hebben gemaakt, moeten maar gewoon teveel belasting betalen. Veel burgers vinden dit onrechtvaardig; “De overheid steelt van haar burgers en hoeft dat niet recht te zetten, was het algemene gevoel. En dat iedereen individueel bezwaar moest maken was nooit duidelijk door het kabinet verteld.” De hoop was gevestigd op Prinsjesdag 2022. Wat zou het kabinet gaan doen?

Verzoek ambtshalve vermindering

Op Prinsjesdag 20 september 2022 is de duidelijkheid niet toegenomen. Het kabinet heeft nog steeds niet een helder beleid aangegeven voor de teveel betaalde vermogensrendementsheffing; ze laten het maar op hun beloop. Echter, op 19 september 2022 geeft Staatssecretaris Marnix van Rij toch een opening voor spaarders. Hij geeft aan dat de spaarders een ambtshalve vermindering van de aanslag kunnen aanvragen. Als een spaarder, die geen bezwaar heeft gemaakt, alsnog kan aantonen dat hij teveel aan vermogensrendementsheffing heeft betaald, kan de Belastingdienst die teveel betaalde belasting teruggeven door een ambtshalve vermindering van de aanslag aan te vragen. Het verzoek tot ambtshalve vermindering moet binnen vijf jaar na het betreffende belastingjaar worden ingediend.

Het AD geeft aan dat de Bond voor Belastingbetalers (BvB) een rekentool heeft waarmee belastingplichtigen kunnen zien of ze in aanmerking komen voor compensatie en ook een voorbeeldbrief heeft voor het verzoek om ambtshalve vermindering. Wij hebben ook een voorbeeldbrief voor een verzoek tot ambtshalve vermindering van spaarbelasting opgesteld. Bekijk hier de voorbeeld tekst voor de brief met verzoek tot ambtshalve verlaging van vermogensrendementsheffing.

Belangrijke vraag is hoe je bij het verzoek kan aantonen dat teveel spaarbelasting is betaald. Moet je dan alle afschriften van sparen en beleggen verzamelen en je beleggingsresultaat bewijzen? Wij stellen voor om aan te haken bij de redenatie van het automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’, die geldt voor de 60.000 spaarders. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermogensbestanddelen sparen en beleggen zoals die op de aangifte staan vermeld.

Onzeker of verzoek wordt toegewezen

Een belangrijke kanttekening. De Belastingdienst heeft op 24 september 2022 nog steeds de volgende tekst op haar website staan;
“U krijgt als niet-bezwaarmaker geen rechtsherstel van box 3. De Hoge Raad oordeelde in mei 2022 dat rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers juridisch niet verplicht is. Het kabinet heeft nu besloten dit oordeel op te volgen. Wij kunnen ons voorstellen dat u het niet eens bent met het besluit van het kabinet. Maar als gevolg van het besluit zullen wij alle verzoeken tot vermindering afwijzen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *