spaartaks

Bezwaar vermogensbelasting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat de vermogensbelasting over de jaren 2017 en 2018 in strijd met de wet is. U kunt als belastingbetaler een bezwaarschrift indienen tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 via een zogenaamde massaal bezwaar procedure box 3 heffing. Het voordeel is dat u meegaat in de uitspraak van de Hoge Raad.

Voorbeeld bezwaarschrift box 3 heffing

Hieronder geven wij een suggestie en voorbeeld tekst, ofwel een voorbeeldbrief, voor een bezwaarschrift op de vermogensbelasting. U kunt online bij de Belastingdienst bezwaar maken tegen de box 3 belasting via de website voor 2017, 2018, 2019 en/of 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanslag Inkomstenbelasting [jaar@@@] ten name van @@ @@@@ met aanslagnummer @@@ d.d. @@@. Mijn bezwaarschrift past binnen het massaal bezwaar ex artikel 25c AWR tegen de box 3 heffing inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing).

Mijn bezwaar richt zich op de volgende rechtsvraag;
Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2020, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een uitspraak gedaan dat de vermogensrendementsheffing inderdaad een schending is van mijn door artikel 1 EP, in samenhang met artikel 14 EVRM, gewaarborgde rechten; “Voor degene die door dit forfaitaire stelsel wordt geconfronteerd met een heffing naar een voordeel uit sparen en beleggen dat hoger is dan het werkelijk behaalde rendement leidt dit tot een schending van zijn door artikel 1 EP, in samenhang met artikel 14 EVRM, gewaarborgde rechten.”

Recent is door belastingbetalers massaal bezwaar gemaakt op hun aanslag Inkomstenbelasting [jaar@@@]. Op 4 februari jongstleden heeft de Staatssecretaris van belastingzaken Marnix van Rij deze bezwaren gegrond verklaard.

Ik verzoek u derhalve de aanslag dienaangaande te verminderen.

Graag verneem ik als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

U kunt vrijelijk gebruik maken van deze voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift voor de box 3 heffing. Voor bovenstaande voorbeeld tekst kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruiken van bovenstaande voorbeeld tekst is geheel voor eigen rekening en risico. Consulteer eerst een deskundige en/of specialist over het betreffende onderwerp, zoals een fiscalist of uw rechtsbijstandverzekering adviseur. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Aanvulling

Indien u een concreter bezwaar wilt maken en alvast wilt voorstellen met hoeveel de Belasstingdienst uw aanslag moet verminderen, dan vindt u hieronder een suggestie om aan te vullen. De vraag is of het verstandig is om dit nader in te vullen, omdat op dit moment (februari 2022) totaal niet duidelijk is hoe de Belastingdienst hier naar kijkt. Het lijkt het beste om het bezwaar voor nu zo algemeen mogelijk te houden.

Met betrekking tot de vermogensrendementsheffing heeft de advocaat-generaal (AG) Niessen op 1 november 2021 aan de Hoge Raad geadviseerd dat voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen, de forfaitaire verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen (vermogensmix) niet mag worden toegepast, en voor het overige de regeling wel kan worden gebruikt, namelijk dat de vermogensdelen sparen en beleggen worden belast op basis van de respectievelijke forfaitaire rendementen.

In bovenvermelde aanslag heeft u over een box 3 vermogen van € @@@ een voordeel uit sparen en beleggen veronderstelt van € @@@ en een box 3 heffing inkomstenbelasting opgelegd ter grootte van € @@@. Daarbij bent u voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen uitgegaan van een forfaitaire verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen, hetgeen in strijd is met voormeld advies. Wanneer wel wordt uitgegaan van de daadwerkelijke verhouding van de vermogensdelen sparen en beleggen, is het voordeel uit sparen en beleggen € @@@ en geldt een heffing ter grootte van € @@@.

Ik verzoek u de aanslag aan te passen op basis van bovenstaande en derhalve te verminderen met € @@@.

7 gedachten over “Bezwaar vermogensbelasting”

 1. Ik mis in jullie voorbeeld van een bezwaarbrief voor te hoge vermogensbelasting het argument van het werkelijk rendement op je vermogen. Moet je dit ook niet uitleggen of aantonen? Moet je je werkelijk rendement laten zien of wil de Belastingdienst dat?

  1. Beste Hendrik, dank voor je reactie. We hebben in ons voorbeeld bewust het punt van werkelijk rendement buiten beschouwing gelaten, en het beperkt tot het punt van de vermogensmix. Het is niet rechtvaardig dat de Belastingdienst een andere vermogensmix aanhoudt dan die je als belastingbetaler nota bene in hetzelfde aangifte formulier hebt opgegeven. Wij denken dat het vrij bewerkelijk is om het werkelijk rendement te bepalen en aan te tonen. Mochten er andere inzichten ontstaan, dan zullen wij de voorbeeldbrief aanpassen.
   Redactie Vermogensrendementsheffing.com

 2. Gezien de uitspraak van de Hoge Raad – wet is in strijd met artikel 94 Grondwet en derhalve nietig – denk ik dat ook de belastingplichtigen die geen massaal bezwaar hebben gemaakt voor compensatie in aanmerking komen. Hoe zien jullie dit

 3. Aangezien de door de uitspraak van Hoge Raad de hele grondslag voor de berekening is vernietigd, is het dan niet logischer om per bezwaar de gehele Box 3 aanslag tot nihil terug te brengen, c.q. terug te vragen? Dat lijkt ook wat de belastingdienst van plan is met betrekking tot de aanslag van 2021.
  Het zelf doen van een voorstel hoeveel het dan wel zou moeten zijn zoals in de voorbeeldbrief staat is misschien wel een brug te ver? Er is immers niet bekend welke berekening wel houdbaar is.

  1. Beste Niels,
   Dank voor je alerte opmerking over de voorbeeldbrief van het bezwaar. Je geeft aan dat het kwetsbaar is om zelf al van een berekening uit te gaan, aangezien het thans niet duidelijk is hoe het kabinet en de belastingdienst hier naar kijken. Je maakt een terechte constatering. We hebben de bezwaarbrief aangepast.
   Redactie Vermogensrendementsheffing.com

 4. Beste redactie,

  Op de website van de belastingdienst wordt een bezwaartermijn van 6 weken na ontvangst definitieve aanslag genoemd. Voor de meeste jaren vanaf 2017 heb ik de definitieve aanslag al lang ontvangen. Kan ik dan voor die jaren toch nog bezwaar maken met jullie voorbeeldbrief? Of moet ik voor de aanslagen van die jaren door een verzoek om vermindering indienen (zie boven)?

  groet,
  Nico

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten