Categoriearchief: Uncategorized

Vermogensbelasting 2019

Wat is de vermogensbelasting in 2019? Per 2019 zijn de tarieven van de vermogensrendementsheffing als volgt.

 • Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 30.360 per persoon (in plaats van € 30.000 in 2018)
 • Het belastingtarief is, net zoals in 2018, variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden. Voor 2019 is het forfaitaire rendement 1,94% waarover 30% belasting dient te worden afgedragen. Dit komt neer op 0,58%. In 2018 was dit 0,61% en in voorgaande jaren 1,20%.
 • Heeft u meer vermogen dan € 72.000? Dan geldt, mede op basis van rendementen op beleggingen, een verhoogd tarief; boven € 71.650 is deze 1,34% en voor vermogen boven € 989.737 geldt een verder verhoogd tarief van 1,68%.

  Forfetair rendement Belastingtarief Vermogensrendementsheffing Vermogen
  1,94% 30% 0,58% tot € 71.650
  4,45% 30% 1,34% € 71.651 – € 989.737
  5,60% 30% 1,68% € 989.738 en meer

  Bron: Belastingdienst vermogen belasting 2019

  Rekenvoorbeelden

  • U heeft een partner en samen heeft u een vermogen van € 75.000. U betaalt dan 0,58% x (€ 75.000 -/- € 60.720 =) € 14.280 = € 83 vermogensbelasting.
  • U heeft geen partner en een vermogen van € 150.000. Dan betaalt u 0,58% x € 71.650 + 1,34% x (€ 150.000 -/- € 30.360 -/- € 71.650 =) € 47.990 = € 1.057 vermogensbelasting.

Spaarbelasting fors lager per 2022

Eindelijk wordt de spaarbelasting verlaagd

De Belastingdienst is eindelijk overstag en tot zinnen gekomen. In vervolg op de uitspraak van de Hoge Raad, zal de spaarbelasting fors worden verlaagd. De vermogensrendementsheffing wordt meer gelijk gesteld met de daadwerkelijke spaarrente. Dit betekent dat in de praktijk Nederlanders met een spaargeld tot € 400.000 geen spaarbelasting meer hoeven te betalen.

Belasting op vermogen niet lager?

Veel media melden nu enthousiast dat Nederlanders geen spaarbelasting tot € 400.000 hoeven te betalen. Maar zo simpel is het niet. Het persbericht van de Rijksoverheid heeft het alleen over ‘spaarders’ en ‘spaargeld’. Heeft u niet alleen een schamele spaarrekening, maar vindt u het ook verstandig om uw goede spaargeld veilig te stellen met obligaties, vastgoed of beleggingen, dan liggen de zaken anders. Dan betaalt u een forse belasting van 33% over een verondersteld rendement van 5,33%, neerkomend op 1,8% belasting. Dat is hoger dan de vermogensrendementsheffing van 1,2% uit eerdere jaren. Bekijk hieronder de infographic van de overheid, daarin kan je dit goed terugvinden. Dit zou betekenen dat wederom de verstandige spaarders worden geraakt. Als je ervoor kiest om je vermogen niet te laten verdampen bij een willekeurige bank, maar te investeren in de economie door te beleggen in bedrijven, dan ben je flink aan de beurt.

Hoge Raad: Spaarbelasting oneerlijk

Vermogensbelasting onrechtvaardig

Een doorbraak en een keerpunt; dat is de bijzondere uitspraak van de Hoge Raad; zij vindt de spaarbelasting ofwel de vermogensrendementsheffing oneerlijk. De Bond voor Belastingbetalers had een rechtspraak aangespannen, en eindelijk is het verlossende woord daar. De spaartaks is inderdaad niet rechtvaardig. Een beetje laat, want spaarders hebben al vele jaren klachten over deze straf op sparen. Maar goed; eindelijk wordt er naar de burgers geluisterd.

Belastingbetalers krijgen niet vermogensbelasting terug

De uitspraak handelt over de belastingjaren 2013 tot en met 2016. De Hoge Raad vindt de belasting van 30% over een fictief rendement van 4% te hoog in een tijdperk dat de spaarrentes veel lager zijn. De Belastingdienst heeft gelijk gereageerd dat belastingbetalers niet hun teveel betaalde vermogensbelasting terugkrijgen. Maar voor de komende jaren kan dit dus goed nieuws betekenen. Dit betekent voor de overheid dat zij nieuw beleid moet gaan formuleren voor de spaarbelasting.

Tip belastingjaar 2018

Tip voor belastingjaar 2018

In elk geval direct een eindejaarstip voor het belastingjaar 2018. Neem tijdig, voor het eind van 2018, voldoende contant geld op.

Nederlanders hebben een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing voor contant geld en waardebonnen van euro 534 per persoon (2019).
Dit geldt ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u voor 31 december voldoende contant geld in huis hebt. Ook voor uw kinderen. Als u twee kinderen heeft, kunt u dus eenvoudig euro 2.000 opnemen en thuis contant bewaren. Dat scheelt weer belasting!

Binnenkort plaatsen wij hier de belastingtips voor het belastingjaar 2019.

Vermogensbelasting in 2018

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2018?

De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2018. Voor het belastingjaar 2018 gelden er de volgende regels.

 • er geldt een vermogensvrijstelling van € 30.000 per persoon (in plaats van € 25.000 in 2017)
 • het tarief wordt variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden, voor 2018 is deze 0,61% (in plaats van 0,86% in 2017 en maar liefst 1,20% in de voorafgaande jaren)
 • bij meer vermogen geldt (mede op basis van rendementen op beleggingen) een verhoogd tarief; boven € 70.800 is deze 1,30% en voor vermogen boven € 978.000 geldt een verder verhoogd tarief van 1,61%.

Forfetair rendement Belastingtarief Vermogensrendementsheffing Vermogen
2,017% 30% 0,61% tot € 70.800
4,326% 30% 1,30% € 70.801 – € 978.000
5,380% 30% 1,61% € 978.001 en meer

Bron: Belastingdienst vermogensbelasting 2018

Rekenvoorbeelden

 • U heeft een partner en heeft samen een vermogen van € 75.000. Dan betaalt u 0,61% x (€ 75.000 -/- € 60.000 =) € 15.000 = € 91 vermogensbelasting.
 • U heeft geen partner en heeft een vermogen van € 150.000. Dan betaalt u 0,61% x € 70.800 + 1,30% x € 49.200 = € 1.067 vermogensbelasting.

Lees onze tips om met deze belasting slim om te gaan.

Verlaging vermogensrendementsheffing in 2018

Verlagingen in petto voor het belastingjaar 2018

Per 2018 zijn de volgende kleine verlagingen gepland.

Forfetair rendement omlaag – De hoogte van het tarief is afhankelijk van een forfetair rendement, dat per 2017 meer wordt bepaald op basis van de werkelijke rentestanden. In 2017 is (voor vermogen tot € 75.000) het forfetaire rendement 2,871% (x 30% belasting). Dit forfetaire rendement komt tot stand door een theoretische mix van sparen en beleggen met allerlei rentes, waaronder een gemiddelde spaarrente van 1,30%. In 2018 wordt voor die gemiddelde spaarrente uitgegaan van 0,36% in plaats van 1,30%. Wij schatten de uiteindelijke verlaging van het forfetaire rendement voor 2018 van 2,90% naar 2,25% (x 30% belasting).

Belastingvrije drempel omhoog
Verder gaat het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, het zogenaamde vrijgestelde vermogen, omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Voor mensen met een vermogen boven de 30.000 euro levert dit ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar. Voor mensen met een fiscale partner is het heffingsvrije vermogen twee keer zo hoog. Dus van 50.000 euro naar 60.000 euro.
Wat betekent dit voor u?

Zie hieronder een vergelijking van de belastingheffing in 2016, en de situatie per 1 januari 2017. Het omslagpunt ligt bij een vermogen van € 350.000. Daarboven betaalt de spaarzame burger meer belasting, eronder minder. Heeft u een vermogen van € 100.000? Dan betaalt u nu zo’n € 688, en in 2017 nog maar € 165. Een verlaging van € 500! Maar heeft u een vermogen van € 500.000, dan betaalt u vanaf 2017 zo’n € 300 per jaar meer. In deze berekening is nog niet de verhoging van de belastingvrije drempel (van € 25.000 naar € 30.000) meegenomen.

tarief vermogensrendementsheffing 2017

2015 2017
vermogen € 349.086 € 349.086
vrijstelling € 42.660 € 50.000
vermogen tot 1 ton € 100.000 € 100.000
tarief 4,0% x 30% 2,9% x 30%
belasting tot 1 ton € 1.200 € 870
extra vermogen € 206.426 € 199.086
tarief 4,0% x 30% 4,7% x 30%
belasting extra vermogen € 2.477 € 2.807
totaal belasting € 3.677 € 3.677

Kortgezegd wordt de belasting op vermogen met deze wijzingen iets eerlijker, omdat de hoogte meer afhangt van het rendement dat belastingbetalers feitelijk kunnen behalen. Het progressieve karakter (minder vermogen, lager tarief) betekent voor de meeste Nederlanders een vooruitgang, behalve voor de meer vermogenden. In feite is de wijziging een nivelleringsmaatregel, waarbij het inkomen nog meer verdeeld wordt. Het is op zijn zachts bijzonder te noemen, dat een dergelijke maatregel onder VVD-bestuur plaatsvindt.

Daarnaast schuilt het gevaar erin, dat de hogere tarieven verder worden verhoogd. De deur staat nu op een kier om nog meer te nivelleren. Verder is opmerkelijk dat van rijkaards wordt verwacht dat zij, vanwege veel vermogen, ook slimmer zullen beleggen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Hoeveel is de vermogensbelasting in 2017?

Hoeveel vermogensbelasting betaalt u over het belastingjaar 2017?

De Rijksoverheid heeft de belasting op vermogen, de spaartaks, of netter gezegd de vermogensrendementsheffing, aangepast per 2017.
Voor het belastingjaar 2017 gelden er de volgende regels.


 • er geldt een vermogensvrijstelling van € 25.000 per persoon (in plaats van € 21.330 in 2016)
 • het tarief wordt variabel en afhankelijk van de werkelijke rentestanden, voor 2017 is deze 0,86% (in plaats van 1,20% in de voorafgaande jaren)
 • bij meer vermogen geldt (mede op basis van rendementen op beleggingen) een verhoogd tarief; boven € 75.000 is deze 1,38% en voor vermogen boven € 975.000 geldt een verder verhoogd tarief van 1,62%.

Forfetair rendement Belastingtarief Vermogensrendementsheffing Vermogen
2,871% 30% 0,86% tot € 75.000
4,600% 30% 1,38% € 75.001 – € 975.000
5,390% 30% 1,62% € 975.001 en meerBron: Belastingdienst


Voorbeelden;


 • U heeft een partner en heeft samen een vermogen van € 75.000. Dan betaalt u 0,86% x (€ 75.000 -/- € 50.000 =) € 25.000 = € 215 vermogensbelasting.
 • U heeft geen partner en heeft een vermogen van € 150.000. Dan betaalt u 0,86% x € 50.000 + 1,38% x € 75.000 = € 1.120 vermogensbelasting.