Nieuws

Vermogensbelasting 2022

In het belastingjaar 2022 zijn de tarieven van de vermogensbelasting als volgt. Voor de vermogensbelasting geldt voor het vermogen een vrijstelling van € 50.650 per persoon (afgeleid van het verhoogde heffingsvrijvermogen van € 50.000 in 2021) Het belastingtarief wordt bepaald op basis van de nieuwe rekenmethode. Daarbij worden voor de daadwerkelijke vermogensbestanddelen sparen en beleggen …

Vermogensbelasting 2022 Lees meer »

Iedereen, ook niet-bezwaarmakers, recht op spaarbelasting terug?

november 2022 – Nederlands met vermogen hebben in de afgelopen jaren teveel vermogensbelasting betaald. Deze discussie speelt sinds 2019, en eindelijk is eind 2021 door de Hoge Raad onomstotelijk vastgesteld dat de toegepaste vermogensrendementsheffing onrechtmatig is. Sindsdien zit de Nederlandse overheid in zijn maag met deze fout. Begin 2022 zou alleen een selecte groep van …

Iedereen, ook niet-bezwaarmakers, recht op spaarbelasting terug? Lees meer »

Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting

Recent heeft de Staatssecretaris aangegeven dat spaarders kans kunnen maken om teveel betaalde spaarbelasting terug te krijgen door het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering van de spaarbelasting. Hieronder geven wij een suggestie en voorbeeld tekst, ofwel een voorbeeldbrief, voor een verzoek tot ambtshalve vermindering van de vermogensbelasting. U kunt online bij de Belastingdienst …

Voorbeeld verzoek ambtshalve vermindering spaarbelasting Lees meer »

Misschien spaarbelasting terug via ambtshalve vermindering

Wat moeten spaarders, die niet destijds bezwaar hebben gemaakt, doen om hun teveel betaalde vermogensrendementsheffing terug te krijgen? De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat de vermogensrendementsheffing onrechtmatig is, en spaarders al jaren lang teveel spaarbelasting betalen. Helaas oordeelde de Hoge Raad nadien in mei 2022 dat spaarders die niet formeel op tijd bezwaar …

Misschien spaarbelasting terug via ambtshalve vermindering Lees meer »

Bezwaren vermogensrendementsheffing 2017 – 2020 gegrond verklaard

Maar liefst 200.000 belastingbetalers hebben de afgelopen tijd bezwaar gemaakt op hun belastingaanslag met betrekking tot de vermogensrendementsheffing. Al jaren is de spaarbelasting oneerlijk, want deze gaat stelselmatig uit van een te hoog rendement, dat burgers helemaal niet kunnen behalen. In december 2021 heeft de Hoge Raad eindelijk uitgesproken dat de vermogensrendementsheffing in strijd is …

Bezwaren vermogensrendementsheffing 2017 – 2020 gegrond verklaard Lees meer »

Compensatie te hoge vermogensbelasting

In december 2021 oordeelde de Hoge Raad wat veel belastingbetalers al jaren vinden; de vermogensbelasting is te hoog en niet rechtmatig. De Belastingdienst heeft jaren lang een te hoge belasting gerekend over het spaargeld en beleggingen. Gedupeerden moeten daarom compensatie van de Belastingdienst ontvangen, meldt de NOS. Het is nu nog onduidelijk wie er voor …

Compensatie te hoge vermogensbelasting Lees meer »

Bezwaar vermogensbelasting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat de vermogensbelasting over de jaren 2017 en 2018 in strijd met de wet is. U kunt als belastingbetaler een bezwaarschrift indienen tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 via een zogenaamde massaal bezwaar procedure box 3 heffing. Het voordeel …

Bezwaar vermogensbelasting Lees meer »

Hoge Raad: vermogensbelasting onwettig

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat de vermogensrendementsheffing, de spaartaks, in strijd is met de wet. De spaarbelasting is sinds enkele jaren (2017) gebaseerd op een fictief rendement. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een bepaalde vermogensmix tussen sparen en beleggen, en een forfaitair rendement op beide vermogensdelen. Daarbij …

Hoge Raad: vermogensbelasting onwettig Lees meer »

Mobiele versie afsluiten