Belasting

Geschiedenis vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing is in 2001 ingevoerd als opvolger van de toenmalige vermogensbelasting. Bij deze belasting werd uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% op vermogen, waarover 30% belasting wordt geheven, in totaal 1,2%. Het belastingstelsel is in 2001 grondig herzien. Er is gekozen voor een opzet met drie boxen; inkomen uit werk (Box 1), inkomen uit belang (Box 2) en inkomen uit vermogen (Box 3). Deze belasting is onderdeel van de zogenaamde Box 3. Voor 80% van de huishoudens was de wijziging gunstig, want zij vallen in de vrijstelling. De eerder vorm van deze belasting, de vermogensbelasting was voor hogere inkomens duurder, want die viel onder de inkomstenbelasting (Box 1). Al vele jaren wordt deze belasting op vermogen gezien als een straf voor de brave burger die wel netjes spaart.

Belastingstelsel 2001

Het belastingstelsel is in 2001 grondig herzien. Er is gekozen voor een opzet met drie boxen.
Box 1 – de inkomsten uit werk en woning
Box 2 – de inkomsten uit aanmerkelijk belang
Box 3 – de inkomsten uit vermogen

Forfaitair rendement

Een forfaitair rendement is een vastgesteld rendement. Over dit rendement moet u belasting betalen. Het meest bekende forfaitaire rendement is het vaste rendement in box 3. Sinds 2017 wordt dit rendement jaarlijks vastgesteld. Daarvoor was het langjarige gesteld op 4%. Het rendement wordt gerekend over uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Vroeger werd gerekend over de gemiddelde waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari en 31 december, maar dat is vervallen.

Fiscaal regime

De belasting op vermogen valt mee, in verhouding op de belasting op inkomen. Sommigen vinden zelfs dat er meer belasting op vermogen, en minder belasting op inkomen zou moeten komen.

De inkomsten in Box 3 tellen niet mee voor diverse toeslagen en/of inkomensafhankelijke regelingen. U heeft dan ook geen hinder als u veel vermogen heeft, het gaat bij diverse regelingen om uw inkomen in Box 1. Zo blijft u met een laag inkomen en veel vermogen toch een lage premie voor uw ziektekostenverzekering betalen.

Bekijk onze tips voor het voorkomen van vermogensrendementsheffing.